Standard plemene

Zakrslý bílopesíktý černý

(Zbíč)

Genotyp:

Genotyp Plemeno achiachi BB CC DD gogo černý (ZBíč)

Měsíční přírůstky hmotnosti:

měsíc   kg

1.          0,2

2.         0,4

3.         0,6

4.         0,8

5.         1,0

6.         1,2

Bodovací stupnice:

1. Hmotnost 10 bodů 2. Tvar 20 bodů 3. Typ 20 bodů 4. Srst 15 bodů 5. Barva krycího chlupu, bílopesíkaté znaky 20 bodů 6. Barva podsady 10 bodů 7. Péče a zdraví 5 bodů 100 bodů

Pozice 1. - Hmotnost

0,7 - 0,79 kg - 8 bodů

0,8 - 0,89 kg - 9 bodů
0,90 - 1,25 kg - 10 bodů
1,26 - 1,34 kg - 9 bodů
1,35 - 1,50 kg - 8 bodů

Pozice 2. - Tvar
viz. všeobecná část

Pozice 3. - Typ
viz. všeobecná část
Tělo je krátce zavalité, stejně široké po celé délce. Končetiny jsou krátké a zakrslému typu přiměřeně silné. Na stole má předvést kočičí nášlap. Krk je neznatelný, pírko má velmi krátké. Hlava je v poměru k malému tělu značně velká, avšak krátká, široká v čele, s výraznými rovnými lícními partiemi a krátkou tupou tlamičkou, kterou označujeme jakou žabí tlamu. Šířka čela ve výši očí u samců nad 5,5 cm, u králiček nejméně 5 cm. Oči jsou mimořádně velké a vypouklé. Uši mají mít délku nejvýše 5,5 cm, jsou těsně u sebe zpříma nesené, dobře osrstěné a jemné, nikoliv však tzv. papírové. Na svých koncích mají být pěkně zaoblené.

Pozice 4. - Srst
Srst má být neobyčejně hustá v podsadě, má být elastická, na omak měkká, délka krycího chlupu je 1,8 až 2,0 cm.

Pozice 5. - Barva krycího chlupu, bílopesíkaté znaky
Barva krycího chlupu včetně hlavy, uší a končetin je sytě leskle černá. Po stranách těla, na prsou, nad pírkem a na končetinách mají co nejvýše vystupovat pesíky s bílými konečky a mají být co nejstejnoměrněji rozmístěny. Bílopesíkatými znaky rozumíme bílé lemování nosních otvorů, bílé oční kroužky, které jsou úzké a stejnoměrně široké, bílou skráňovou obrubu, bílé lemování uší, vnitřní stranu uší, jakož i bílé skvrnky u kořene uší. Dále malý bílý zátylkový klín, bílou krycí barvu na břiše, na vnitřních stranách končetin a na spodině pírka. Lem prstů na hrudních končetinách se projevuje jako bílé body na barevném podkladě. Všechny znaky mají být čistě bílé a ostře ohraničené. Barva očí je u černého a havanovitého rázu hnědá, u modrého rázu šedomodrá. Drápy jsou vždy tmavě rohovité, Skvrny u pohlaví jsou tmavé.

Pozice 6. - barva podsady
Podsada je u všech barevných rázů na celém těle čistě modrá, a to i na břiše, bez ojedinělých bílých chloupků.

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Přípustné vady

Pozice 1. - Dle stupnice hmotnosti

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Menší odchylky od požadovaného typu těla. Zřetelný krční zářez. Užší hrudník, delší pírko. Velmi tenké nebo příliš hrubé končetiny. Užší tlamička, šířka čela ve výši očí menší než 5,5 cm u samců a menší než 5 cm u samic. Méně osrstěné, silně růžové prosvítavé a zašpičatělé uši. Délka uší 5,6 až 7 cm. Uši zeširoka nasazené, menší nevypouklé, tzv. utopené oči.

Pozice 4. - Řidší srst, delší méně pružné a hrubé pesíky. Menší odchylky od požadované délky srsti, zvláště nad 2 cm.

Pozice 5. - Ojedinělé bílé chloupky na hřbetě, na hlavě a na vnější straně uší. Nedostatečně dlouhé nebo nestejnoměrně rozložené bílé konečky postranních pesíků. Převažující bílé konečky pesíků na prsou. Matná barva krycího chlupu zcela bez lesky, slabší rez. Méně výrazné bílopesíkaté znaky bez ostřejšího ohraničení. Mírné odchylky od stanovené barvy očí a drápů.

Pozice 6. - Světlejší podsada, ojedinělé bílé chloupky v podsadě.

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Nepřípustné vady

Pozice 1. - Dle stupnice hmotnosti

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Zásadní a nápadné odchylky od požadovaného typu (výluka). Dlouhý krk a plazivá pohyb (výluka). Dlouhá a úzká hlava (výluka). Uši <4 a > 7 cm 7 cm (výluka).

Pozice 4. - Řídká srst téměř bez podsady (výluka). Velké odchylky od stanovené délky srsti v krycím chlupu (výluka).

Pozice 5. - Skupina bílých chloupků v černé základní barvě (výluka). Silné promísení barvy krycího chlupu bílými chloupky na hřbetě (výluka). Chybějící bílé konečky pesíků na bocích zvířete (výluka). Silný rez (neklasifikován). Chybějící bílopesíkatý znak (výluka). Zcela nevýrazné znaky, jakož i znaky se zcela smytým ohraničením (výluka). Jiná barva očí (výluka) a bílé drápy (výluka)

Pozice 6. - Podsada silně prostoupená bílými chloupky (výluka). Bílá nebo téměř bílá podsada kdekoliv na těle včetně břicha (výluka)

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část