Standard plemene

Hermelín modrooký

(Hem)

Standard plemene:

Genotyp:
AA ---- xx

Měsíční přírůstky hmotnosti:

měsíc kg

1. 0,2

2. 0,4

3. 0,6

4. 0,8

5. 1,0

6. 1,2

Bodovací stupnice:

1. Hmotnost 10 bodů 2. Tvar 20 bodů 3. Typ 20 bodů 4. Srst 15 bodů 5. Barva krycího chlupu a stejnoměrnost 20 bodů 6. Barva podsady 10 bodů 7. Péče a zdraví 5 bodů 100 bodů

Pozice 1. - Hmotnost

0,7 - 0,79 kg - 8 bodů
0,8 - 0,89 kg - 9 bodů
0,90 - 1,25 kg - 10 bodů
1,26 - 1,34 kg - 9 bodů
1,35 - 1,50 kg - 8 bodů

Pozice 2. - Tvar
viz. všeobecná část

Pozice 3. - Typ
viz. všeobecná část
Tělo: krátce zavalité, stejně široké po celé délce. Končetiny: krátké a zakrslému typu přiměřeně silné. Na stole má předvést kočičí nášlap. Krk: je neznatelný, pírko: velmi krátké. Hlava: v poměru k malému tělu značně velká, avšak krátká, široká v čele, s výraznými rovnými lícními partiemi a krátkou tupou tlamičkou, kterou označujeme jako žabí tlamu. Šířka čela ve výši očí: u samců nad 5,5 cm, u králiček nejméně 5 cm. Oči: mimořádně velké a vypouklé. Uši: mají mít délku nejvýše 5,5 cm, jsou těsně u sebe zpříma nesené, dobře osrstěné a jemné, nikoliv však tzv. papírové. Na svých koncích mají být pěkně zaoblené.

Pozice 4. - Srst
Srst: neobyčejně hustá v podsadě, elastická, na omak měkká, délka krycího chlupu je 1,8 až 2,0 cm.

Pozice 5. - Barva krycího chlupu, stejnoměrnost
Barva krycího chlupu:: je po celém těle sytě bílá Rozkládá se zcela stejnoměrně po celém povrchu těla vč. hlavy, uší a končetin. Oči: modré . Drápy: bílé

Pozice 6. - Barva podsady
Barva podsady: o něco světlejší než barva krycího chlupu, sytá, prostá ojdeinělých bílých chloupků.

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Přípustné vady

Pozice 1. - Dle stupnice hmotnosti

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Menší odchylky od požadovaného typu těla. Zřetelný krční zářez. Užší hrudník, delší pírko. Velmi tenké nebo příliš hrubé končetiny. Užší tlamička, šířka čela ve výši očí menší než 5,5 cm u samců a menší než 5 cm u samic. Méně osrstěné, silně růžové prosvítavé a zašpičatělé uši. Délka uší 5,6 až 7 cm. Uši zeširoka nasazené, menší nevypouklé, tzv. utopené oči.

Pozice 4. - Řidší srst, delší méně pružné a hrubé pesíky. Menší odchylky od požadované délky srsti, zvláště nad 2 cm.

Pozice 5. - Užší tlamička, šířka čela ve výši očí menší než 5,5 cm u samců a menší než 5 cm u samic. Méně osrstěné, silně růžové prosvítavé a zašpičatělé uši. Délka uší 5,6 až 7 cm. Uši zeširoka nasazené, menší nevypouklé, tzv. utopené oči.

Pozice 6. - Krycí chlup: mírně nažloutlý nádech. Srst: bez lesku, mírně znečistěná. Šedý nádech hlavy, krku a podskrání. Mírné odstínové odchylky od stanovené barvy očí.

Podsada: mírně nažloutlý nádech, mírně znečištěná.

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Nepřípustné vady

Pozice 1. - Dle stupnice hmotnosti

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Zásadní a nápadné odchylky od požadovaného typu (výluka). Dlouhý krk a plazivá pohyb (výluka). Dlouhá a úzká hlava (výluka). Uši delší než 7 cm (výluka).

Pozice 4. - Řídká srst téměř bez podsady (výluka). Velké odchylky od stanovené délky srsti v krycím chlupu (výluka).

Pozice 5. - Dlouhá a úzká hlava (výluka). Uši delší než 7 cm (výluka) a kratší než 4 cm (neklasifikován).

Pozice 6. - Krycí chlup: silně žlutý nádech (výluka). Srst: silně znečištěná (neklasifikován), promísená jinobarevnými chloupky (výluka). Jiná barva očí (výluka)

Podsada: vysloveně žlutý nádech (výluka), silně znečištěná (neklasifikován), namodralá (výluka)

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část